A Klick Computer Hungary Kft. munkatársai mindenkor betartják az árukereskedelem tisztességes etikai normáit. Bármilyen felmerülő probléma esetén a vevők érdekeinek maximális figyelembevételével járunk el.

A vevő és a szállító között elektronikusan kötött Távszerződés további feltételei:

 

A házhozszállításról:

Lásd Web-Bolt Szállítási Feltételek, Fizetési módok

 

Garancia:

Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. A garancia időtartama termékenként más és más lehet, ezt a termék neve mellett jeleztük.

A jótállást kizáró tényezők:

Vásárlás előtt érdemes, mint szempontot, ezt is figyelembe vennie:

Természetesen a visszaküldött terméknek, abban az állapotban kell lennie, ahogy megkaptad. Kicsomagolhatod, felpróbálhatod, de a csomagolást, és az összes címkét, tartozékot a termékkel együtt vissza kell küldened.

Ha visszaküldesz részünkre csomagot, kérlek, töltsd ki a számlával együtt kapott vásárlói tájékoztató hátoldalát és mellékeld a csomaghoz a vételár visszafizetéséhez szükséges információkat (Bankszámlaszám/Számlatulajdonos)

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei:

(Kérjük, tekintse meg a vásárlásra vonatkozó törvényt : 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről.)

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen a Klick Computer Hungary Kft. Web Bolt ügyfélszolgálatán Sales@klickcomp.hu címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

 

Online vásárlás esetén a vásárlónak a jogszabályi keretek között jogában áll 14 napon belül a vásárlástól elállni, amennyiben a terméket még nem vette használatba. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható. Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül! A Klick Computer Hungary Kft. kizárólag sérülésmentes termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek a vásárlót terhelik, vagyis az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a fogysztó viseli.

 

Ha Ön eláll ettől a vásárlástól, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta:

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Klick Computer Hungary Kft.

............................ kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék/ek

...............................................................................................

adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Vásárlás időpontja / átvétel időpontja: ...............................

A fogyasztó neve:......................................................

A fogyasztó címe:......................................................

Kelt ..............................

A Klick Computer Hungary Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, a Klick Computer Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja.

Megrendelés lemondásnak minősül az is, ha a megrendelő a megrendeléstől számított 14 napon belül a megrendelés értékét nem fizeti ki. Érvényes és a megrendelőre nézve fizetési kötelezettséggel járó megrendelésnek minősül minden a webáruház kosarából feladott megrendelés

 

A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: egyedi méretre készített termék stb.) példányára vonatkozóan, ha a csomagolást felbontotta. Amennyiben ezekről a felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk.

 

A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha olyan árut vásárol, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

 

A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni olyan áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a céges vásárló nem minősül fogyasztónak, így nem rendelkezik elállási joggal.

 

 

 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Web Boltban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

- A behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Web Bolthoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. A Klick Computer Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Ajánlataink csak a készlet erejéig érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A Klick Computer Hungary Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Oldalakon található anyagokat vagy a bennük megjelenő termékeket és árakat.

 

Bízunk benne, a feltáruló hatalmas áruválaszték, és ezek könnyű elérhetősége Önök számára is kellemes élmény lesz. Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél egyszerűbben és minél szélesebb választékban tudjanak vásárolni a Web Boltunkban!

 

 

Üzemeltető cég:

 

Klick Computer Hungary Kft.

Székhely: 1071 Budapest, Dembinszky utca 44. fsz. 4. (Nincs Ügyfélszolgálat!)

Tel: +36 202395904, +36 205335554

E-mail: info@d-dancedress.com

Adószám: 24922856-2-42

Cégjegyzékszám:01-09-189522 - Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

A Web Bolt üzemeltetésért felelős személy neve: Ádám Dorottya

Tárhely szolgáltatója a Klick Computer Hungary Kft.